top of page
_DSC7647_edited.jpg

СИСҮ аргачлал нь хүүхэд бүр “баатар” болох - өөрийн хамгийн сайн хувилбарыг бий болгох, өөрийн бүх хүчин чадлаа таньж зорилгодоо хүрэх шинэ сурах арга барил, амьдралын философи юм. СИСҮ сургууль нь бие даах сэтгэлгээ, цогцоор өсөж хөгжих сэтгэлгээг дэмждэг. “Багаар ихийг бүтээх” сэтгэлгээ нь хүүхдийн амжилт, сайн сайхныг дэмждэг.

 

СИСҮ сургуульд хүүхэд бүр баатар юм. Энэхүү шинэлэг хөтөлбөр нь дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, тэргүүлэх боловсролын систем болох Америк, Финландын боловсролын шилдэг туршлагын нийлбэр билээ. Хүүхдийн аз жаргал, баяр хөөр, бие даалгах аргачлалын энэхүү хослол нь зөвхөн академик замналд биш, амьдралын ололт амжилтын баталгаа болно.аргачлал нь хүүхэд бүр “баатар” болох - өөрийн хамгийн сайн хувилбарыг бий болгох, өөрийн бүх хүчин чадлаа таньж зорилгодоо хүрэх шинэ сурах арга барил, амьдралын философи юм.

 

СИСҮ сургууль нь бие даах сэтгэлгээ, цогцоор өсөж хөгжих сэтгэлгээг дэмждэг. “Багаар ихийг бүтээх” сэтгэлгээ нь хүүхдийн амжилт, сайн сайхныг дэмждэг. СИСҮ сургуульд хүүхэд бүр баатар юм. Энэхүү шинэлэг хөтөлбөр нь дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, тэргүүлэх боловсролын систем болох Америк, Финландын боловсролын шилдэг туршлагын нийлбэр билээ. Хүүхдийн аз жаргал, баяр хөөр, бие даалгах аргачлалын энэхүү хослол нь зөвхөн академик замналд биш, амьдралын ололт амжилтын баталгаа болно.

SISU аргачлал

Хичээлийн баатрууд

СИСҮ сурагч

Өөрийнхөө хамгийн шилдэг хувилбарыг бүтээ.

Тэнцвэр

Бие, сэтгэлгээ, хичээл зүтгэл

Бэрхшээл

Сэтгэхүй, бүтээлч сэтгэлгээ, инновац

Миний
Баатар
доторх

Сэтгэлгээ

СИСҮ

Бие хүн

Өөрийгөө хэн болохыг таних

Тэнцвэр 

Сурагчид хичээл зүтгэлтэй, тэнцвэртэй насанд хүрэгч болж өснө. Тэд бие сэтгэлийн эрүүл мэндийн ач холбогдлыг ойлгож, илүү эрүүл амьдралыг сонгох юм.  

Сэтгэлгээ​

SISU гэдэг нь эр зориг, өөрийгөө ялан дийлэх, тууштай байдал, хатуужил юм. SISU сэтгэлгээ гэдэг нь асуудал бэрхшээлтэй тулгарсан үед өөртөө туйлын итгэж, тууштай байхыг хэлнэ. Хүүхдийг боломжгүй зүйлд хүргэх үйлдэлд чиглүүлэх сэтгэлгээ юм. 

Бие хүн​

SISU сурагчид өөрийн хэн болох,  уг гарвалаа мэддэг дэлхийн иргэн болно. Тэд өөрийн болон бусдын үндэс угсаа, соёлын өвийг хүндэлдэг хүн болно.

Бэрхшээл​

Ирээдүйн замнал тодорхойгүй ч, SISU сурагчид инновац, бүтээлч сэтгэлгээ, сэтгэхүйн бэрхшээл, сорилуудад бэлтгэгдэнэ. Тэд машины чадахгүй зүйлийг чадах болно.

СИСҮ хөтөлбөр

Хичээлээ мартаад томоор сэтгэ

Бид 5-12 насны сурагчдыг 2023-2024 оны хичээлийн жилд урьж байна. SISU School Ulaanbaatar нь хослосон хэл дээр сургалтын хөтөлбөр санал болгодог. Үндсэн хичээлүүд болох Математик, Англи хэл, Шинжлэх ухааны хичээлүүд нь англи хэл дээр орно. 

SISU хөтөлбөр нь гурван түвшнээс бүрдэнэ: 

 

SISU Kids (SISU хүүхэд) - цэцэрлэг, сургуулийн өмнөх (1-5 нас)

SISU Students (SISU сурагч) -  (6-14 нас)

SISU хөтөлбөр нь уламжлалт хичээл хуваах хөтөлбөрт суурилахгүй. Бид илүү томоор сэтгэдэг. Бага, дунд сургуульд, сурагчид янз бүрийн хичээл тэр дундаа Англи хэл, Математик, Шинжлэх ухаан, Урлагийн хичээлийг тус тусад нь үзэхээс илүүтэй хослуулан суралцах болно. 

 

Хөтөлбөрийн гол агуулга нь сурагчдыг амьдралд бэлтгэх SISU чадварын хамт таван хэсгээс бүрдэнэ. 

 

SISU хөтөлбөрийг ахисан түвшний сурган хүмүүжлийн эксперт, багш нар Финланд, олон улсын түвшин дэх боловсролын салбарын олон жилийн туршлага дээрээ үндэслэн боловсруулсан билээ. 

Баатрууд хэрхэн сурдаг вэ?

Хайрлах, хайрлуулах

Утга учрын ертөнц

Сэтгэх, сурах

Харилцах

Унших, ярих

Хэлний ертөнц

SISU 

сургалтын агуулга

Танин мэдэх, тоо бодох

Гайхамшгийн ертөнц

Эхлэх

Өөрөө хийх

Дасгал хийж, эрүүл хооллох

Эрүүл мэндийн ертөнц

Илэрхийлэх,
харилцах

Бүтээх, дахин бүтээлгэх

Илэрхийллийн ертөнц

bottom of page