top of page
cover.jpg
cover 2.jpg

Admission open 

Grade 1-9

SISU School Pathway

Love to learn

At SISU, we believe that learning is a lifelong journey. That's why we're dedicated to creating an environment that fosters a love for learning. For our students who're curious about the world, we're here to you grow and achieve your goals. Join us on this exciting journey of discovery and let learn together!

313495897_681851216700293_4718338299599569712_n.png

Хувь хүний сургалтын төлөвлөгөө

Ангийн багш хичээлийн жилийн эхэнд сурагч бүрд зориулан хэрэгцээ, давуу тал, хүсэл сонирхлыг нь дэмжих хувь хүний сургалтын төлөвлөгөө гаргадаг. Хүүхэд өөрийн суралцах үйл явцад дуу хоолойгоо оруулах нэг арга зам гэж үздэг. Энэ нь сургууль-ар гэрийн хамтын ажиллагааны суурь юм. Сургууль хүүхдийг амьдралаас салгадаггүй. Хувь хүний сургалтын төлөвлөгөө нь хүүхэд бүрийн хэрэгцээ, онцлогт тохируулан заах аргачлалаа төлөвлөж, боловсруулахад тусалдаг. 

Learning experience at SISU

Сургуулийн орчны дээрэлхэлтийн эсрэг хөтөлбөр нь урьдчилан сэргийлэх, засах байдлаар явагддаг нэмэлт хөтөлбөр юм. Энэ нь сургуулийн орчин дахь дээрэлхэлтийг бууруулах зорилготой хөтөлбөр юм. 

Финланд нь сургуулийн орчны дээрэлхэлтийн түвшингээр дэлхийд хамгийн бага хувьтай. 

_DSC7624.JPG

Extracurricular activities for 2024-2025

_DSC7976.JPG

Draw and paint

Promoting creativity, aesthetic, expression skills

Сургуулиар зочлох

Цаг сонгоно уу.

You have succesfully submitted a request for an appointment. Our staff will contact you shortly. Please check your email for reference. 

bottom of page