top of page

AP хөтөлбөрөөр академик чадамжийг суулгана.

СИСҮ ахлах сургууль нь дотоодын цөм хөтөлбөртэй уялдаж ажиллахаас гадна Математик, шинжлэх ухаан, Англи хэлний хичээлд илүү төвлөрдөг. Энэ гурван хичээл нь Финланд, Америкийн олон улсын стандартыг мөрддөг. 

Уг хосолсон бүтцээр сурагч их сургуульд бэлтгэгдэх ба олон улсын болон дотоодын их дээд сургуульд элсэх боломжтой. 

AP хөтөлбөр нь ахлах сургуулийн сурагчид коллежийн түвшний академик хичээл заах зарчмаар явдаг. 

Судалгаагаар AP хөтөлбөрийн сурагч бусадтай харьцуулахад их сургуульд илүү сайн бэлтгэгддэг болохыг нотолсон. Тэд их сургуульдаа илүү сайн суралцаж, төгсөх магадлал өндөр байдаг.

AP хөтөлбөрийг АНУ-д академикийн үзүүлэлтийн стандарт гэж үздэг. AP шалгалтанд тэнцсэн хичээлээр сурагч их сургуульд орохдоо кредитээ дүйцүүлэх боломжтой. 

 

AP хичээл нь сурагчийг их дээд сургуульд үргэлжлүүлэн сурахад шаардлагатай академик чадварыг хөгжүүлдэг. 

СИСҮ сурагч олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн AP International Diplomata төгсөх боломжтой. 

c34f4c333d72493e972cfa5f9748db52.webp
AP.png

Сургуулиар цочлох

Баярлалаа. Танд баталгаажуулах и-мейл очих болно.

bottom of page